Case Simulator: wprowadzenie innowacyjnych metod rozwijania postaw przedsiębiorczych

Biuro projektu Case Simulator:

81-824 Sopot

ul. Armii Krajowej 119/121

tel./fax 58 523 12 21

casesimulator@ug.edu.pl